DAGSORDEN

a) Valg af dirigent

b) Formandens beretning

c) Forelæggelse af regnskab

d) Behandling af indkomne forslag(Udgår)

e) Valg af formand

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

g) Fastsættelse af kontigent

h) Valg af revisor

i) Eventuelt 

VEDTÆGTER FOR HÅNDVÆRKERSTIFTELSEN

§ 1

Stiftelsens navn er:

Håndværkerforeningens for Vordingborg og omegns stiftelse

 

§ 2

Stiftelsen administreres af Håndværkerforeningens bestyrelse.

Formanden er den samme som i Håndværkerforeningen.

 

§ 3

Der føres et selvstændigt regnskab for stiftelsen.

Regnskabet revideres af håndværkerforeningens revisor og

fremlægges på foreningens årlige generalforsamling.

 

§ 4

Lejlighederne i stiftelsen udlejes på normal vis.

Medlemmer af Håndværkerforeningen har fortrinsret.

 

§ 5

Medlemmer, som ønsker at komme i betragtning ved udlejning af en ledig lejlighed skal indsende en skriftlig ansøgning herom, hvorefter

bestyrelsen afgør, hvem lejligheden skal tildeles.

 

§ 6

Lejeren skal iagttage god husorden og rette sig efter de instrukser,

som bestyrelsen i dette øjemed giver.

 

 

Ansøgere der overtager et lejemål modtager lejligheden i god og

forsvarlig stand og skal derefter selv afholde udgifterne ved

den indvendige vedligeholdelse.

 

§ 7

Foreningen ansætter en vicevært, som beboerne kan henvende sig til,

eller henvende sig til foreningens administrator med ønsker og klager, hvorefter de skal lade disse gå videre til formanden for Håndværkerforeningen der sammen med bestyrelsen skal undersøge sagen.

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 8, maj 2008

 

Håndværkerstiftelsen Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg