DAGSORDEN

a) Valg af dirigent

b) Formandens beretning

c) Forelæggelse af regnskab

d) Behandling af indkomne forslag(Udgår)

e) Valg af formand

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

g) Fastsættelse af kontigent

h) Valg af revisor

i) Eventuelt 

HÅNDVÆRKERSTIFTELSEN

Boliger i Håndværkerstiftelsen 

Sankelmarksvej 1 består af:

3 stk 2 værl. boliger på 72 m2

4 stk 2 værl. på 92m2 + 6m2 altan

2 stk 2 værl. boliger på 86m2 + 6m2 altan

 

Vedr. udlejning, ledige lejligheder og priser henvises til:

Administrator  LEA Ejendomspartner A/S

C/O Claus Hansen, Axeltorv 4, 4700 Næstved

Tlf. 58588303  mail. cha@lea.dk