DAGSORDEN

a) Valg af dirigent

b) Formandens beretning

c) Forelæggelse af regnskab

d) Behandling af indkomne forslag(Udgår)

e) Valg af formand

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

g) Fastsættelse af kontigent

h) Valg af revisor

i) Eventuelt 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING D.25 APRIL 2019

I HOLLÆNDERHAVEN, FUGLEBAKKEN I VORDINGBORG 

SIDSTE NYT !