DAGSORDEN

a) Valg af dirigent

b) Formandens beretning

c) Forelæggelse af regnskab

d) Behandling af indkomne forslag(Udgår)

e) Valg af formand

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

g) Fastsættelse af kontigent

h) Valg af revisor

i) Eventuelt 

MEDLEMMER

P: Malermester  Erik Rasmussen  Valdal   1  4760 Vordingborg                    

A: Tømrermester Ejner Johansen  Jørgen Rods vej 13  4760  Vordingborg

A: El-firma Ole Stage a/s  Hækken 1  4760  Vordingborg                                  

A: Tømrermester  Frank  Andersen  Sagebyvej  20  4735  Mern                      

A: Bakkebøllehusene ApS  Krondrevet 9  4760  Vordingborg                          

A; Byens Glarmester  Københavnsvej  5  4760  Vordingborg                          

A: Citroen a/s  Næstvedvej 64  4760  Vordingborg                                                

A:  El-firma  J.C.Jensen   Nygårdsvej  2  4760  Vordingborg                              

P:  Murermester  Ejgil  Jensen  Parkvej 2  4760  Vordingborg                          

A:  Grønthandler  Claus Jensen  Ugledigevej   103  4760 Vordingborg            

A:  VVS  Brian  Johannesen   ApS  Vestervej  4  4760  Vordingborg                

A:  Murermester  Jan  Larsen  Skovhuse Gade 38  4772  Langebæk                

P:  Gurli  Widding  Havnevej 11 st. 4760  Vordingborg                                          

A:  Malermester  Jacob  Rasmussen  Algade 36 c  4760 Vordingborg            

A:  Murermester  Poul  Sartow  Skyttemarksvej  13  4773  Stensved            

A:  Centraltrykkeriet a/s  Torvestræde 4  4760  Vordingborg                          

P:  El-installatør  Finn  Sørensen  Klostergade 2   4760  Vordingborg              

A:  Malerfirma  Karl F. ApS  Magrethevej  9  4760  Vordingborg                      

A:  Malerfirma  J.A.Loman ApS   Solvang  10  4760  Vordingborg                    

A:  Malermestre  Lillian&Otte  Kirkestræde  1  4760  Vordingborg                  

A:  Smedem.  Mogens  Albrechtsen  Præstegårdsvej  4  4760 Vordingborg

A:  Ndr. Vindinge vvs.  Allan  Hansen  Kærvej  7  4760  Vordingborg                

A;  O.T.Skabe  Broværket  1-3  4760  Vordingborg                                              

A:  Sydsjæl. Fugeservice  Strandgade 2a  4760  Vordingborg                            

P:  Autoforhandler  V.  Karstrup  Skranten  19  4760 Vordingborg          

A:  K.V. auto&pladeværksted   Præstegårdsvej   4760  Vordingborg              

A:  Tømmerm.  Jacob  Raalund  Munksgaardsvej  50  4760  Vordingborg      

A:  Hairdesign  Annette  Lauenborg Algade 109a  4760  Vordingborg            

A:    ----; ---       Berit  Braae   Algade  109 a   4760  Vordingborg                        

A:  Ing .firma.   Moe  A/S   Næstvedvej  1  4760  Vordingborg                            

P:  Murermester  Arne  Rasmussen  Wesselvej  19  4760  Vordingborg      

A:  Murerfirma  Lasse  Rasmussen  Bryggervangen  7  4760  Vordingborg  

A:  Tømrerm.  Hans H. Kjær   Næstvedvej 194 a  4760  Vordingborg                    

P:   Snedkerm.  Preben  Jensen  Skrænten  1  4760  Vordingborg                    

P:  Murer mester  Jørgen  Vestergaard  Kamillevej  18  4750  Lundby            

A:  Per  S.  Rasmussen  Bakkebøllevej  47a  4760  Vordingborg                        

A:  VVSøren  Rasmussen  Algade  143  4760  Vordingborg                                

P:  Malerm. Henning  Christensen  Florke  Strandvej  13  4760  Vordingborg  

A:  Jacob  Frederiksen  Wesselvej  19  4760  Vordingborg                                                

A:  Tøm-Malermestre  Hyldgaard  Klitrosevej  3  4760  Vordingborg                

A:  Peter  Olsen  Nyråd Markvej  7 b  4760  Vordingborg                                    

A:  Svends Gulv  Bygvænget  12    4760  Vordingborg                                          

A:  Snedker  Svendsen  Erantisvej 3  4760  Vordingborg                                        

A:  El comp APS  Henrik k. Larsen  Vingevej 5, 4760  Vordingborg        

A:  Murer-Entep. Firma  Kim Skovgaard  Vindrosen 6 4760 Vordingborg      

A:  O.P.ejendomsservice ApS  Krondrevet 9  4760  Vordingborg                      

P:  Conny  Møller  Drosselvej  13  4760  Vordingborg                                          

P:  Hanne  Hansen   Algade 112/2  4760  Vordingborg                                          

P:  Ralf Sindal Petersen  Algade  129  4760  Vordingborg                                      

P:  Arne  Christensen  Masnedøvej  46  4760  Vordingborg                                

P:  Finn  Rohde  Lærkevej 3  4760  Vordingborg                                                      

P:  Mogens  Madsen  Stokkedrevet  4  4760  Vordingborg                                  

P:  Vagn  Johannesen  Valdalsvænge  3/1  4760  Vordingborg                            

A:  Formand  Mogens  Nielsen  Hammerichsvej 23  4760 Vordingborg              

P:  Orla  Johnsen  Klitrosevej  7  4760  Vordingborg                                              

A:  Jørgen  Hørdum  Larsen  Solbakkevej  8  4760  Vordingborg                        

A:  Filtenborg  EL. Sønderled 2  4771 Kalvehave                                                      

A:  Malerfirma Willi Becke Åvej  4  4760  Vordingborg                                          

A:  Murerfirma Dan Hansen  32  Kastanievej 32  4773 Stensved                        

A:  VVS  Lars  Nielsen  Falunvej  8  4760  Vordingborg                                

A:  Værktøjsh. Tage E. Olsen  Valdemarsgade 42  4760  Vordingborg              

P:  Lejf  Andersen  Rosenlundvej 9 Geltofte  4891  Toreby  L.                            

A:  Tømrerm.  Kent  Svendsen  Ellerødvej  53  4760  Vordingborg                    

A:  Renova Jonny Olsen  Koglevej 2  4760  Vordingborg                                    

A:  Ruko  Bo Reitoft  Færgegårdsvej 144 d 4760  Vordingborg                          

A:  First stop Dæk  Tandhjulet 4  4760  Vordingborg                                            

A:  Malerm.  Bent  Johnsen  Porsevænget 11  4760 Vordingborg                                          

P:  Jens Chr. Jensen  Chr. Richardsvej  11 4760  Vordingborg                          

A: Murerm. Jan Zeuthen  Nørre Vænge  4  4772 Langebæk

A: Bagerm. Claus Olsen  Købmagergade  26  4760 Vordingborg

A: Autoforhandler Jakob Kruse  Præstegårdsvej  2  4760 Vordingborg

A: Tømmerm. Brian Bekker Poulsen  Platanvej  22  4760 Vordingborg

55 37 44 82

55 34 53 62

55 37 02 00

55 38 88 88

40 86 63 93

55 37 11 12

55 34 50 38

55 37 01 72

55 37 22 23

25 51 09 90

55 37 28 55

55 38 50 23

55 37 04 09

55 37 18 07

55 38 63 02

55 37 00 09

55 37 05 16

55 37 38 38

55 34 50 70

55 31 31 31

55 37 00 79

55 34 08 04

55 37 70 58

55 38 27 13

 

55 37 49 61

55 37 57 60

55 34 40 40

55 34 40 40

55 37 16 00

40 88 19 24

40 88 19 24

55 38 25 54

23 63 50 17

55 76 97 34

55 34 39 10

55 37 13 03

55 37 48 26

22 25 55 40

22 28 17 85

55 37 01 01

25 17 77 37

40 40 80 41

55 37 28 51

55 34 34 88

55 37 37 41

55 34 34 24

 

60 47 14 34

40 83 63 93

55 37 30 90

55 37 03 07

55 34 28 45

20 66 91 51

20 89 99 67

55 37 36 08

55 38 00 25

55 37 65 55

40 51 61 90

55 37 04 85

55 37 11 05

55 98 56 85

20 70 89 49

55 37 45 50

72 48 88 11

55 37 40 05

 

55 37 06 81

22 44 32 11

55 37 08 82

55 37 60 30

40 43 34 48

erik@maler-rasmussen.dk

ejner.johansen@gmail.com

os@olestage.dk

frank@tomrerfrank.dk

bhusene@gmail.com

info@byensglarmester.dk

tc@vordingborg.citroen.dk

jj@jcjensen.dk

 

jacobsen-frugt@mail.dk

vvsvj@post.tele.dk

jan@m-jl.dk

 

jakob@maler-rasmussen.dk

poul@sartow.dk

thomas@sydtid.dk

es-el@mail.sonofon.dk

post@karlfrederiksen.dk

loman.maler@mail.dk

lilian-otte@email.dk

ma@ssmv.dk

neder-vindinge.vvs@mail.tele.dk

info@otskabe.dk

sydfuge@c.dk

 

kvauto@kvauto.dk

jr@preftf.dk

berit@braae.eu

berit@braae.eu

pei@moe.dk

murerar@dlgtele.dk

arnelasse@ymail.com

 

 

lone.vestergaard@privat.tele.dk

sommerrasmussen@gmail.com

vvs@vvsoren.dk

 

njakobfrederiksen@gmail.com

ib.hyldegaard@mail.dk

olsen@nyraad.net,

svend@svends-gulv.dk

snedker@svendsen.dk

installatoer@el-comp.dk

kim-skovgaard@mail,dk

mail@op-ejendomsservice.dk

clm@youseemee.dk

 

ollemormanny@gmail.com

 

borrerrohde@stofanet.dk

 

 

mogens@vvsmn.dk

 

jhl@larsen.dk

soren@filtenborgel.dk

info@becke.dk

info@murerdanhansen.dk

lars@vvsln.dk

 

lejf.andersen@postkasse.net

kent.svendsen@privat.dk

info@renova.dk

kontakt@snydtyven.dk

first-stop.vordingborg@mail.dk

e-post@einstein-cafe.dk

 

jancarnot@hotmail.com

birgittelehmolsen@gmail.com

jakob@autocentro.dk

brian@bekkerpoulsen.dk