DAGSORDEN

a) Valg af dirigent

b) Formandens beretning

c) Forelæggelse af regnskab

d) Behandling af indkomne forslag(Udgår)

e) Valg af formand

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

g) Fastsættelse af kontigent

h) Valg af revisor

i) Eventuelt 

Ældreboligerne Sankelmarksvej 1C - J  består af : 

1 stk. 2 værl. boliger på  64m2

2 stk. 2 værl. boliger på  69 m2

5 stk. 2 værl. boliger på  55 m2

 

Vedr. udlejning, ledige lejlgheder og priser henvises til:

Administrator LEA Ejendomspartner A/S

C/O Claus Hansen, Axeltorv 4, 4700 Næstved

Tlf. 58588303   mail: cha@lea.dk

 

ÆLDREBOLIGER